Somos Conexión

Logo somos conexion

Somos Conexión é unha cooperativa de consumo sen ánimo de lucro para cubrir as nosas necesidades de telefonía e conexión a internet con criterios de consumo responsable e consciente.

É unha iniciativa que, xunto a outras, amosan no día a día que outro xeito de facer economía non só é posible senón que xa existe.
Datos de contacto:
93 131 17 28
fb: @SomConnexio
tw: @SomConnexio