A situación dos dereitos sociais en Galicia

En que situación se atopan os dereitos sociais en Galicia?

A sanidade, a educación, ou as pensións públicas, a igualdade de xénero, os dereitos das persoas homosexuais ou das persoas que se atopan en situación grave de exclusión social.

¿En qué sociedade vivimos? As novas que aparecen nos medios de comunicación fannos insensibles e confúndennos. A realidade é tan complexa que é difícil estar ben informado. As malas novas son tan habituais que desistimos, abandonamos a intención de construír unha sociedade máis xusta, e replegámonos nas nosas preocupacións individuais.

Mais son moitas a plataformas e os colectivos nos que a sociedade se organiza para defender os intereses colectivos nas políticas públicas ou os dereitos sociais das persoas ainda que sexan diferentes ou se atopen en situación de exclusión. 

O domingo 7 ás 18:00h achégate á Mostra do Posible e coñece a visión colectiva de:

Logo Os Niguéns Mostra do Posible