ESPAZO COOP

Logo Espazo CoopESPAZO COOP

MISIÓN

A Unión de Cooperativas Espazocoop é unha entidade multisectorial de carácter empresarial, configurada como asociación sen ánimo de lucro, de ámbito galego, integrada por cooperativas de distintas clases, inspirada nos principios cooperativos e os seus valores e que ten como obxetivo: agrupar, representar, impulsar, fomentar a intercooperación e defender os intereses das súas cooperativas socias e das persoas que as constitúen, así como a divulgación, fomento e consolidación do cooperavismo, como ferramenta de desenvolvemento socioeconómico, no marco da economía social e solidaria.

VISIÓN

Espazocoop aspira a ser a entidade de referencia no ámbito do cooperativismo galego, no marco da economía social e solidaria, con vocación de influencia na sociedade e de transformación social, consolidando os valores e principios cooperativos e colaborando na consecución dunha economía baseada na primacía das persoas, o desenvolvemento sostible e a responsabilidade social.

VALORES

A unión de cooperativas ten como referencia e marco de funcionamento os seguintes principios e valores compartidos, que forman parte da súa cultura e identidade:

 • Aberta e non discriminatoria.
 • Autonomía e independencia.
 • Proactividade e participación.
 • Interese pola comunidade, responsabilidade social e sustentabilidade.
 • Solidariedade, cooperación, axuda mutua, traballo digno e en equipo, colaboración e intercooperación.
 • Empatía coas persoas e entidades usuarias, cercanía e proximidade.
 • Franqueza, honestidade, transparencia e xestión ética.
 • Innovación, mellora continua e excelencia.
 • Autoestima.
 • Formación continua.
 • Igualdade de xénero.
 • Defensa da cultura e da lingua galega.

Datos de contacto:

http://espazo.coop/