Economía, traballo e finanzas.

Economía, traballo, e finanzas.

Colectivos participantes que construen alternativas neste ámbito.

Economía Social e Solidaria.

 

Logo Espazo Coop

 

 

 

 

 

 

 

Finanzas éticas.

Logo Coop 57 Mostra do Posible

 Moeda Social

 

 

 

Novas propostas no entorno virtual

Logo Intergal Mostra do Posible