MAREA VERDE DO ENSINO

MAREA VERDE DO ENSINO

O colectivo de profesoras e profesores de centros de ensino galegos queremos manifestar e facer visible o noso rexeitamento, tanto aos recortes efectuados no ensino público como á orientación da nova lei de educación (LOMCE).

1 A situación actual

As nosas reivindicacións céntranse en:

Rexeitar o deterioro e a degradación do ensino público derivados de:

a) A redución de cadros de persoal dos centros que ten como consecuencia:

 • A obriga de impartir materias que non son da nosa especialidade.
 • O incremento da ratio.
 • O incremento do horario lectivo do profesorado.
 • b) A redución das medidas de apoio á atención educativa.Rexeitar o deterioración e a degradación das condicións dos traballadores e traballadoras do ensino, resumidas en:

  a) As condicións laborais derivadas dos puntos anteriores.
  b) As reducións salariais.
  c) A penalización salarial nas baixas médicas. Non podemos permitir que por enfermar se nos penalice.

 • 2. A LOMCE

Rexeitamos a reforma educativa que está a reparar actualmente o goberno:

 • Porque non defende o sistema público de ensino. Avanza na privatización da Educación.
 • Porque o sistema educativo vai ser menos equitativo e menos xusto. Será máis elitista, máis selectivo e máis clasista
 • Porque agrede ao profesorado, recortando os seus dereitos laborais e profesionais, e cuestionando –mediante o sistema de reválidas- os resultados das súas avaliacións.
 • Porque, eliminando os Consellos Escolares, anula a participación das familias na xestión dos centros.
 • Porque pretende crear centros de elite, de especialización e de excelencia para grupos de alumnado selecto.
 • Porque, atendendo aos resultados escolares clasificará os centros en diferentes categorías e niveis sen ter en conta as circunstancias sociais, económicas, familiares, nin ao alumnado con necesidades educativas especiais.
 • Porque as reválidas que pretende aplicar recentralizarán o sistema educativo, negando a realidade pluricultural e plurilingüe do estado español.
 • Porque a nosa identidade e o noso patrimonio cultural, en particular a nosa lingua galega, sofre unha nova agresión. Outra máis!


En definitiva, porque supón un ataque frontal ao sistema de ensino público, laico, gratuíto e de calidade, base da sociedade xusta, democrática e solidaria que queremos conformar para as novas xeracións.

Datos de contacto:

http://mareaverdedoensino.blogspot.com.es/

Facebook: https://www.facebook.com/mareaverdedoensino/

Twitter: https://twitter.com/MareaEnsino

Mail: mareaverdedoensino@gmail.com