COORDINADORA GALEGA DE ONGD

COORDINADORA GALEGA de ONGD

É unha plataforma social e política de ONG de Desenvolvemento formada por 45 ONGD comprometidas coa consecución da xustiza social e o fin das desigualdades globais. Dende hai 26 anos traballa para construír un modelo de cooperación transformadora baseado no desenvolvemento sustentable e no enfoque feminista e de dereitos humanos.

Datos de contacto:

www.galiciasolidaria.org

TW: @cgongd

FB: www.facebook.com/CoordinadoraGalegaONGD/