LOAIRAS

LOAIRAS

Somos unha asociación cultural cuxos fundamentos son a sustentabilidade, a conciencia ambiental, a arte e a cultura, a humanización dos espazos, o desenvolvemento sustentable e permacultura, todo isto cunha base de igualdade de xénero.

O noso principal fundamento é traballar para acadar un desenvolvemento máis integrador, sustentable e xusto para todas e todos en relación coas persoas, o medio ambiente e o local, tendo en conta a pegada que xeramos no mundo que nos rodea.
Empregamos un viso integrador e inclusivo a través da Arte e a Ensinanza, promovendo unha sociedade máis humana, cooperativa, equitativa, sustentable e conscente.

Para isto escollemos os espazos públicos como pontos de encontro, lugares onde compartir e xerar coñecementos e lazos a través da aprendizaxe colectiva. A través de obradoiros e intervencións artísticas, queremos suscitar xuntanzas de ocio alternativo de arte e cultura, para combater a individualidade e o hiperconsumo da nosa sociedade actual,, creando lazos comunitarios, promovendo valores e tecendo ambientes máis humanos.

Entre outras actividades organizamos un festival de desarrollo cultural sostible chamado “A Margarida Verde” no 2017 e 2018, que engloba diferentes actividades no parque Santa Margarita na Coruña , como bioconstrucción, hortas, compostaxe, reciclaxe, cine, música, danza e muralismo, entre outras moitas.

Redes:

Rede de Decrecemento Eo-Navia I Galiza I O Bierzo.

DATOS DE CONTACTO:

Web:  www.loairas.com

Facebook:   www.facebook.com/colectivoloairas

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DMdcYjm_Fas