COLECTIVO ARTÍSTICO 85C

COLECTIVO ARTÍSTICO 85C

85C nace como proxecto de visibilización do arte silenciado de moitas mulleres, que loitan día a día por un mesmo sentir: que a súa voz se faga oír nunha sociedade que berra sen cesar, que as súas letras soen en voces nunca imaxinadas e que os seus trazos se trasladen dos papeis, os lienzos e as paredes directos ós corazóns.

Queremos ser esa oportunidade que nunca chega, queremos ser esa posibilidade de ser protagonistas e de ser especiais, queremos calar a unha sociedade soterrada na incomunicación para que por un momento se poida comunicar sen palabras, se poida sentir sen prexuizos, se poida soñar sen barreiras e se poida despegar os pés do chan e voar sen medo.

85C está feito para que todos e todas que o desexen poidan sentir o que é a maxia a través do arte dunhas mulleres loitadoras que non saben de chorar pra mamar, que non saben de vivir axeonlladas, e que non queren aferrarse á sumisión que alguén un día lles quixo impoñer.

Datos de contacto:

https://85cblog.wordpress.com/

Mail: proxecto85c@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/85cproxecto/