7H Cooperativa cultural

7H creación e mediación cultural

Deseñamos e desenvolvemos proxectos de xestión cultural e creación artística, tentando achegar con eles os procesos de creación e a economía social ao conxunto da cidadanía, e defendendo co noso traballo valores como a igualdade, a solidariedade e o compromiso social e coa contorna.

Redes:

REAS Galicia, AIS O Peto, Espazocoop, Coop57, e Nosa Enerxía.

 

 

Datos de contacto:

www.7hcoop.gal
7hcoop@7hcoop.gal

981978756