AUTOFINANCIACIÓN

AUTOFINANCIACIÓN

A Mostra do Posible é unha actividade sen ánimo de lucro. Nos autofinanciamos por aportacións solidarias que nos fan os colectivos, persoas a título individual e entidades colaboradoras. Cada un aporta según a súa capacidade. Toda cantidade será ben recibida, ainda que indicamos como aportación básica 30€

Para realizar a túa aportación, fai un ingreso ou transferencia bancaria indicando APORTACIÓN VOLUNTARIA MOSTRA DO POSIBLE e se o consideras o nome do colectivo, entidade ou persoa que a fai ao nº de conta da Caixa Rural Galega:

ES31 3070 0045 1961 1363 2522