CDR PORTAS ABERTAS

O Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas nace no ano 1990 en Vilardevós (Ourense) e ó ano seguinte intégrase en COCEDER ( Confederación de Centros de Desenvolvementos Rural) é unha asociación que leva a cabo un programa integral de intervención no medio rural mediante o cal traballa con todolos colectivos de poboación. A súa misión é traballar coa comunidade rural en procesos de desenvolvemento integral e sostible, en coordinación con outros axentes sociais do territorio para xerar mellores condicións de vida da poboación rural e do seu medio. A súa visión é contribuir á creación dun medio rural desenvolto e sostible económica, social, cultural e humanamente.

Datos de contacto

Inicio

https://www.facebook.com/portasabertas/