ARTIGO 14 COOP. XURÍDICA

ARTIGO 14

 Artigo 14 é a primeira cooperativa de avogadas e avogados que se constituíu en Galicia.

Artigo 14 presta asesoramento xurídico profesional. A formulación ética das relacións xurídicas configúrase como a principal característica do despacho, sendo esta tanto a base deontolóxica do exercicio da avogacía como o marco do compromiso persoal con cada cliente.

Procuramos que a defensa dos dereitos e o exercicio das liberdades das persoas se constrúan colectivamente, polo que traballamos para aproximar o ordenamento xurídico ás persoas, tratando de explicar de forma comprensible as posibilidades e coberturas legais que lles asisten.

O dereito é un soporte para o amparo lexítimo de todos os cidadáns, un medio para desvirtuar o medo e a desinformación e é, en definitiva, a principal garantía dunha sociedade avanzada, digna e democrática.

DATOS DE CONTACTO

Web: www.artigo14.es/

Enderezos:

Rúa Fonte de Santo Antonio, 17, 1º15702 Santiago de Compostela

Rúa Juan Flórez, 8, 5º 15004 A Coruña

Mail: info@artigo14.es

Teléfono: 881 16 84 19