Asociación FARAXA

Logo Faraxa Mostra do Posible

ASOCIACIÓN FARAXA

“Asociación Faraxa pola abolición da prostitución” é una organización non gubernamental sen ánimo de lucro, de acción social e independente (sen adscripción a ningunha formación política, relixiosa, grupo financieiro ou mediático, etc.).

Está inscrita no Rexistro Nacional de asociacións e no rexistro único de asociacións prestadoras de servicios sociais da Xunta de Galicia, especializada no traballo con persoas en prostitución e víctimas de violencia de xénero.

Faraxa forma parte da actual Rede Galega contra a Trata: plataforma civil de entidades e persoas de acreditada experiencia na intervención e investigación desta grave vulneración dos dereitos humáns.

O pasado 28 de xuño do 2015 a Rede Galega contra a Trata foi galardonada coa Medalla Castelao.

 

Datos de contacto:

www.faraxa.es

asociacion@faraxa.com

986 132 068

622 335 266