Amizando

Amizando Identidade Logo Mostra do Posible.AMIZANDO

Amizando é unha asociación LGTB centrada principalmente no ámbito trans. A nosa tarefa consiste na divulgación da realidade trans coa fin de rachar con moitos estereotipos que aínda perviven na nosa sociedade. Xunto con isto, levamos a cabo unha loita contra a patoloxización das identidades trans que tantos dereitos nos resta. Á vez, acompañamos a persoas que cuestionen a súa identidade de xénero nos seus procesos.

Datos de contacto:

Facebook: AmiZando
mail: amizando@gmail.com