Agrupación Xosé Velo – A Nosa Ámerica

Logotipo Agrupación Xosé Veloso

A Agrupación Xosé Velo – A Nosa Ámerica constituímosnos no ano 2019. O noso obxectivo básico e dar a coñecer, na Galiza, informacións de interese do que acontece en Latinoamérica (con especial atención a Venezuela), que eiquí non se reciben ou chegan terxiversadas.

Gustaríanos poder facer unha presentación, se fose posible o sábado día 3, ás 6 da tarde. A duración podería ser de 30 a 45 minutos, en función da dispoñibilidade que teñades. Falaría a nosa presidenta, Ana Mosquera, e alguén mais que vos concretaríamos nos vindeiros días.

CONTACTOS:

www.agrupacionxosevelo.gal

https://www.facebook.com/agrupacionxosevelo
https://twitter.com/XoseVelo